Gyakran ismételt kérdések

Hogyan zajlik PTF felvételi folyamata?

A PTF -re való felvétel nem a központi FELVI.hu oldalon bonyolódik. Az ETN adatnyilvántartó rendszerben  indíthatod el a folyamatot adataid feltöltésével és a képzés kiválasztásával, majd  a jelentkezési díj befizetésével.  A PTF BA és MA képzéseire az vehető fel, aki rendelkezik lelkipásztori ajánlással és gyülekezeti tagsággal. Ez a szakirányú másoddiplomás képzésekre nem vonatkozik. Ha BA, vagyis alapdiplomás képzésre jössz, szükséges online bibliaismereti teszt kitöltése is a Moodle rendszerben. Ezután történik a szóbelire  behívás.  Részletesebb tájékoztató a felvételi.ptf.hu oldalon olvasható, illetve tutorial videón is megnézhetitek itt.

Mentori rendszer

A főiskolai hallgatónak lehetőségük van részt venni mentori fogadóórán. Teológus alapképzésben (BA) kötelező igénybe venni ezt a szolgáltatást   félévenként legalább egyszer.  A találkozásra időpontot kell kérni az elektronikus ügyintézésben. A hallgató az időpontkérésnél feltüntetett oktatók közül bárkit választhat. Az egyéni tanrendes BA hallgatónak havonta kell részt vennie mentori fogadóórán. A mentori fogadóórán való részvételt a gyülekezetlátogatásról és szolgálatról szóló űrlapon kell feltüntetni.Mi a HIR?

Hallgatói Információs Rendszer: 

Minden PTF hallgató saját, ptf.hu domaines email címet kap, amely minden esetben vezeteknev.keresztnev@ptf.hu (Ha a hallgatónak hivatalosan két vezetékneve vagy keresztneve van, hasonló módon ponttal elválasztva az e-mailcím részét képezi, például: kissne.nagy.katalin.maria@ptf.hu.) Az oktatók is ilyen módon képzett e-mail címen elérhetők a hallgatók számára. Az első bejelentkezéshez személyes emailben küldjük meg a jelszavadat.

Fontos! A PTF minden levelét, értesítését erre a címre kapod, ami azt is jelenti, hogy kizárólag erre a címre érkezik a PTF minden levele számodra és ezzel a e-maillel bejelentkezve férsz hozzá PTF-es dokumnetumokhoz (pl .: jegyzetekhez, honlapra feltöltött tájékoztatókhot), szolgáltatásokhoz (pl.: ügyintétési vagy mentori időpont foglalása)

Legegyszerűbb bejelentkezés a HIR-be, azaz a ptf-es e-mail fiókodba: a ptf.hu weboldalon a "HIR" feliratra kattintva.

Mi az ETN?

Elektronikus Tanulmányi Nyilvántartás 

Részletes tájékoztatást olvashatsz a következő linken: Kattints ide!

Az új hallgatók megkapják az ETN Robottól, az ETN-hez tartozó regisztrációhoz szükséges azonosítót és kódot. Érdemes a ptf-es email címmel regisztrálni az ETN-be. Az ETN Robot üzenete van, hogy a spamba érkezik, emiatt ott is keresd. ETN kezelése >>>

Mi a Moodle?

Távoktatási Rendszer: online vizsgatesztek kitöltése lehetséges a rendszerben. A moodle a  www.ptf.hu honlapunkon a távoktatás menüben érhető el.

Belépési felhasználónév: vezeteknev.keresztnev

Jelszó: Ptf és születési dátum ponttal elválasztva (a végén nincs pont)

Hogyan zajlik a beiratkozás?

A beiratkozás az első félévre négy részből áll:

Mikor van a beiratkozási időszak?

A beiratkozási időszak (más néven regisztrációs hét) minden őszi, illetve tavaszi félév első hete. Minden őszi félév szeptember 1.-el vesz kezdetét - amennyiben szeptember 1. hétköznapra esik, illetve minden tavaszi félév február 1.-el veszi kezdetét. Mivel a PTF-en nincs keresztfélév, szó szoros értelmében beiratkozás őszi féléven van, tavaszi féléven csak "bejelentkezés". Az ún. regisztrációs héten van az ingyenes tárgyfelvételi időszak is, mely a féléves díjak rendezettsége esetén lehetséges.


Beiratkozási lap és a Hallgatói szerződés elektronikus aláírása hogyan történik?

A beiratkozási lapot, valamint a hallgatói szerződést (önköltségesek esetében: “Hallgatói szerződés”, állami ösztöndíjasok esetén: “Nyilatkozat az állami ösztöndíj feltételeinek vállalásáról”) az ETN rendszeren keresztül kapod meg, elektronikusan aláírt, letölthető formában (ETN > Modulok > e-dokumentum menüpontban). A két dokumentumot a beiratkozást megelőzően kell kinyomtatnod és aláírva, beszkennelve/lefotózva fájlként visszatöltened az ETN-be (a visszaigazolás menüpontban). Amennyiben problémába ütközöl, a Tanulmányi Osztályon személyesen is lehetőséged van a szerződést aláírni. Ezt azonban az időpont foglalásnál mindenképp jelezni kell (a foglalásnál a leírásban), hogy a szerződést ki tudjuk számodra nyomtatni.

Hogyan zajlik a tantárgyfelvétel?

A tantárgyfelvételt az ETN-ben tudod megtenni az ún. regisztrációs héten az ETN > Oktatás > tantárgyfelvétel menüpontban. A tanévet megkezdeni, tantárgyakat felvenni csak akkor lehet, ha a hallgatónak nincs pénzügyi tartozása, vagyis a DSH díjat (Digitális Segédanyag Hozzájárulás 4500 FT/félév) és ha önköltséges, akkor a költségtérítést befizette.

A regisztrációs hét után, a szorgalmi időszakban kérelemmel, illetve az utólagos kurzusfelvételi díj megtérítésével még lehetséges a kurzusfelvétel. Az ETN-ben ún. kurzusfelvételi kérelmet kell beadni, tárgyanként. A vizsgaidőszakban már nem lehetséges a kurzusfelvétel.

A tárgyakat az adott képzés mintatanterve alapján kell felvenni, melyek a honlapunkon a képzések menüben megtalálhatók. >>>


Hogyan igényelhetek diákigazolványt?

A diákigazolvány igényléséhez a Kormányablakban kell ún. NEK adatlapot kérni, és ezt kell a Tanulmányi Osztályon a beiratkozáskor (vagy más, foglalt időpontban) leadni. Ez alapján igényeljük meg az Oktatási Hivataltól a diákigazolványokat, melyeket a Hivatal a Főiskolára postáz. A diákigazolvány megérkeztéről a hallgatót e-mailben értesítjük.


A diákigazolványokat a Tanulmányi osztályon, átvételükkor látjuk el érvényesítő matricával, (kizárólag ezzel együtt érvényesek). A diákigazolványok kizárólag személyesen vehetőek át a Tanulmányi Osztályon. 

Amíg a kártya legyártásra kerül, a Tanulmányi Osztályon ideiglenes diákigazolvány igényelhető a NEK dokumentum leadását követő 3. munkanapon. 

Mit jelent a HIBRID oktatás?

A hibrid (személyes és online) rendszerű képzés lényege: ha személyesen nem tudsz jelen lenni egy tanórán, akkor ezt megteheted online is, valós időben vagy esetleg aszinkron (órai felvétel utólagos visszanézése) részvétellel. Kérlek olvasd el az erről szóló tájékoztatónkat ide kattintva.

Bizonyos képzések/kurzusok esetén az órák online elérhetősége korlátozott a tanóra jellege miatt. (Ritka eset, de előfordul, hogy bizonyos gyakorlati órák csak személyes jelenléttel teljesíthetők). 

A ptf.hu honlapon a Képzések menüpontban a képzésedet kiválasztva, majd a “Mintatanterv”-et megnyitva az “A” oszlopban utalást talász egy adott tantárgy online elérhetőségére: 100% esetén minden órát felvételre rögzítünk, 50% esetén, csak bizonyos tanórákat, vagy csak a tanóra egy részét; 0% esetén az órák nem kerülnek rögzítésre, így személyesen vagy online, de valós időben részt kell venned rajtuk. 

2024. szeptemberétől a nappali tagozaton is lehetőség van a hibrid oktatási rend választására, erről részleteket ide kattintva találsz.

Online órai részvétel 

Az órarendben rákattintasz az aktuális kurzusra, majd a további részletekre, majd a Bekapcsolódás Google Meet-tel gombra. Az órákra való bejelentkezésed csak a ptf-es fiókoddal bejelentkezve, részvételed pedig csak bekapcsolt kamerával érvényes. A mikrofonodat csak akkor kapcsold be, ha hozzá szeretnél szólni az órához, egyébként kikapcsolt állapotban legyen, hogy ne zavarjuk a tanórát. A tanórákról felvétel készül, amelyeket a tanórát követő néhány órán belül korlátozás nélkül egyedül visszanézhetsz. 

(Mást az utólagos visszanézésbe nem vonhatsz be). 

A Meet működéséről részletes útmutatót is olvashatsz ide kattintva

Órai felvételek elérhetősége

A PTF-en a tanórákat felvételre rögzítjük. Ez alól kivételek a kiscsoportos szakmai gyakorlatok vagy egyéb szenzitív, személyes megosztásokat tartalmazó órák. Azt hogy az adott kurzus óráit rögzítjük-e, megtalálod a honlapon az adott képzés mintatantervében a "Hibrid" oszlopban (0%-egyáltalán nincs rögzítés, 50%-részben rögzítjük, 100%-minden tanórát rögzítünk). A rögzített órai felvételek visszanézhetőek, de nem letölthetőek. Visszanézésükkel, illetve jegyzet készítésével (melyet az oktatónak a  tanórától számított 30 napon belül meg kell küldeni) adott esetben az órai jelenlét aszinkron teljesítése válik lehetővé. Az órai felvételek elérése a ptf.hu honlapon a főlapon, a Hallgatóknak és az Ügyintézés menüpontokon belül is elérhető. Alapértelmezésben (külön kérés nélkül) hozzáférésed van az évfolyamod szerinti, képzésedhez tartozó tárgyakhoz (pl. BA 2. törzsanyag, BA 2. lelkész vagy pl. SZT 1. GYVT felvételekhez). Jogosult vagy a leckekönyvedbe adott félévben felvett összes tantárgy órai felvételeinek megtekintésére. Ha valamihez nem férsz hozzá, a Tanulmányi Osztály munkatársától kérhetsz hozzáférést. Szigorlat felvétele esetén jogosult vagy a szigorlati tárgyak órai felvételeihez való hozzáférésre Adatvédelmi okokból az órai felvételeket 1 évre visszamenőleg tároljuk - tehát összesen két félév felvételei elérhetőek -  az 1 évnél korábbi órai felvételek törlésre kerülnek.

Mi az a kredit?

A kredit az egyes tantárgyakhoz rendelt tanulmányi pont. Ez az érték arányos a tárgy elsajátításának nehézségével és a heti óraszámmal, egy kredit ugyanis átlagosan harminc tanulmányi munkaórát jelent a törvényi szabályozás szerint. A tárgy sikeres teljesítése esetén megkapod a hozzárendelt kreditpontot. Államilag finanszírozott képzésen van minimum teljesítendő kreditszám (ez az utolsó két aktív félév átlagában összesen 36 kredit). 

Szorgalmi időszak

A félév azon időszaka, ami a tárgyfelvételtől vizsgaidőszakig tart. Ebben az időszakban vannak az órák, előadások. A képzési idő szorgalmi időszakra és a hozzá tartozó vizsgaidőszakra tagolódik. 

Vizsgák

A vizsgák kezelése az ETN rendszerben történik, ott lehet nyomon követni a kiírt vizsgaidőpontokat és jelentkezni rájuk. A vizsgák teljesítésére a vizsgaidőszak szolgál. A vizsgaidőszak időtartama legalább 4 hét. Vizsgára jelentkezni, illetve vizsgaalkalomról  lejelentkezni legkésőbb 48 órával a vizsga kezdete előtt lehet. A vizsgakövetelmények szintén az ETN-ben a tárgyfelvétel menü alatt a kurzusleírásoknál érhetők el. Ugyanabból a tárgyból tett harmadik és további vizsgáért a Térítések és juttatások szabályzatban meghatározott díjat kell fizetni. A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén a hallgatónak szintén a térítések és juttatások szabályzatban meghatározott  díjat kell fizetnie, amennyiben nem igazolja, hogy a távolmaradása indokolt volt.

Hányszor vehetek fel újra egy tantárgyat a tanulmányaim alatt? Megmarad-e a korábbi óralátogatás teljesítésem?

Amennyiben egy tárgyat nem sikerül első alkalommal teljesítened, azt a tanulmányaid során összesen négy alkalommal próbálhatod meg, tehát (az első próbálkozást követően) még három félévben veheted fel a tantárgyat, külön engedély nélkül. Az ötödszöri tantárgyfelvételhez a rektor engedélye szükséges. A tantárgyújrafelvételnek minden alkalommal díja van az állami ösztöndíjas hallgatók számára. Pontos értékét az aktuális díjtáblázatban találod.

Amennyiben egy tárgyból már teljesítetted az óralátogatási kötelezettséged és a félévközi feladatokat, úgy ezek a teljesítések megmaradnak, már csak vizsgáznod kell a tárgyból. Így azt akár keresztféléven (amikor nincs tanóra a tárgyból) is felveheted. A tárgy oktatója a leckekönyv megjegyzés rovatába jegyzi be az óralátogatás- és a félévközi jegy teljesítését.

Államilag finanszírozott képzés követelményei

Az állami ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a felsőoktatási intézmény megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt nem szerzett meg legalább 18 kreditet, tanulmányait a következő tanévben csak önköltséges képzésben folytathatja. Ezt az Intézmény úgy gyakorolja, hogy a tanév végén kiszámolja a hallgató legutóbbi két aktív félévében megszerzett krediteit, amit összevet az intézmény által meghirdetett kreditekkel. Amennyiben nem teljesítette, akkor a következő tanévben önköltséges képzésben folytathatja tanulmányait.  

Továbbá az állami ösztöndíjas képzésben való részvétel feltétele az utolsó két aktív félévben elért legalább 2,8 súlyozott tanulmányi átlag. Ezt az Intézmény úgy gyakorolja, hogy a tanév végén a hallgató legutóbbi két aktív félévében elért súlyozott átlagának összegét elosztja kettővel. Amennyiben a hallgató nem éri el a minimumot, akkor a következő tanévben önköltséges képzésben folytathatja tanulmányait, önköltséges képzésre kerül átsorolásra. 

Tanulmányi ösztöndíj

Állami ösztöndíjas nappali tagozatos hallgatók részére a tanulmányi ösztöndíj a tantervi előírások teljesítésével összefüggő tanulmányi eredmény alapján jár a hallgatónak külön pályázat nélkül. Meghatározott szabályok szerint a HÖK számítja ki a gazdasági vezető, ill. a rektor felügyelete mellett (kb. 5.000 – 25.000 Ft/hó). A tanulmányi ösztöndíj az első tanév második félévétől kezdődően juttatható, és csak az a hallgató kaphatja, akinek előző félévi tanulmányi átlageredménye legalább 3,51 volt.

A nappali tagozatos hallgatót (állami és önköltséges képzésben is) első hónaptól kezdve PTF Start! ösztöndíjjal anyagilag támogatja a főiskola. Bővebben erről itt olvashatsz.


Szociális ösztöndíj

Rászorultság alapján rendszeres vagy rendkívüli  szociális ösztöndíj érhető el az intézményben. Az igénylés időpontja általában minden félév második hónapja.

Szociális juttatásra jogosult, aki a teljes idejű alap- és mesterképzésben 

a) államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy
b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

Rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult az a hallgató, aki a következő kategóriák valamelyikébe tartozik:

Az igénylő űrlap már tanulmányaikat megkezdett hallgatóknak ide kattintva elérhető. 

Egyes képzéseken képzéstámogatási ösztöndíj is igényelhető, melyről részletesen itt olvashatsz >>.

Díjak rendezése

A tanulmányaid során felmerülő rendszeres és esetleges díjak rendezése minden esetben a PTF számlaszámára történő utalással / befizetéssel zajik. A PTF bankszámlaszáma a ptf.hu (főoldal) legaljára görgetve megtalálható. Az utalás közleményében az ETN azonosító, valamint az utalás jogcíme kerül. Az átutalás ETN-ben való jóváírására az utalástól számított 3 munkanappal kell számolni. A díjtáblázatot megtalálod a honlapon az Ügyintézés>Tájékoztatók>Térítések és díjak menüpontban.

Gyülekezet látogatás

A PTF-en folytatott teológiai tanulmányok sikerességének kulcsa a Hallgatók rendszeres gyülekezet-látogatása. Erről havonként beszámolót is kell készíteni a BA-képzésben tanulóknak, amit az elektronikus ügyintézésben található űrlapon kell elektronikusan benyújtani.


Parkolás 

A levelező konzultációk idejére sajnos nem tudunk parkolási lehetőséget biztosítani a PTF udvarában. Alternatív parkolási lehetőségként az alábbi közeli helyszíneket ajánljuk:

Felhívjuk a figyelmedet, hogy a Gyömrői úton (így a főiskola előtti járdán is) balesetveszélyes és ezért tilos a parkolás!

A PTF-en nincs keresztfélév. Mit jelent ez?

Azt hogy őszi féléven csak az őszi féléves tárgyakból van tanóra, tavaszi féléven pedig csak a tavaszi féléves tárgyakból.

Záróvizsgákat csak a tavaszi félév vizsgaidőszakában, minden tanév júniusában szervezünk.

Hivatkozások alkalmazása

Főiskolánkon minden beadandó dolgozat hivatkozási formai követelménye a szakdolgozatokra vonatkozó hivatkozási rendszert követi. Az erre vonatkozó FSZK szabályzat a 14. oldalától olvasható a részletes, példákkal ellátott leírás.